Partners

Syftet med material-integrering är både att rationalisera installationen och att få solcellerna till att vara en del av byggnadens teknisk-estetiska sammanfogning  - det som ibland kallas för "tektonik".

Hustaket ur ett nytt perspektiv

När vi ser hustak ur ett nytt perspektiv - genom Google Maps och dronens kameralins - blir nya prioriteringar relevanta för husets "femte fasad". Det handlar bland annat om snyggt integrerade solcellstak.

För att möta just denna efterfrågan har vi valt att utveckla en proprietär produktidé baserad på banor av syntetiskt tätskikt + konventionell vakuumlaminering. 

Vi tror på

 1. att många kunder för takomläggging kommer att välja beklädnadsintegrerade solceller när den totala investeringen är densamma. 
 2. att producenter i Europa ligger långt framme med avseende på know-how om snygg material-integrering.
 3. att kompatibilitet med befintliga beklädnadsprodukter såsom skiffer, taktegel och takpapp är avgörande.

  

Foto: laminering på DTU

Vi har designat en soltakpanne-modul där taktäckning + elektricitet ser bättre ut och kostar mindre än ett vanligt skiffertak.

Solcellsinstallationen är takbeklädnaden

Vi vill erbjuda tak- och energilösningar snarare än solcellslösningar. Kunder är villaägare, fastighetsbolag och företag som, exempelvis i samband med vindsinredning eller energirenovering, önskar solceller naturligt inbyggda i takbeklädnaden där bara kännare kan se att du är grön. 

Solcellerna är laminerade bakom 30 cm "glasskiffer" i banor om 40 x 180 cm. Standard soltakpanne-paket med vardera 40 banor, motsvarande 3 kWp, levereras inklusive växelriktare som är dimensionerad efter anläggningens storlek. 

Banorna monteras och kopplas ihop av taktäckare på vanliga träläkt, vilket medför snabb montering. Anslutning av installationen till växelriktare och elskåp görs därefter av en auktoriserad elektriker.  

Dimensionering

Husägare behöver normalt lägga nytt tak vart 25-40 år. Fler och fler passar samtidigt på att montera solpaneler. Dessutom vill allt fler skaffa så mycket solenergi som möjligt. Trenden är att ju mer solenergi husägaren önskar sig, desto mer "onödig" takbeklädnad. 

Det nya när solcellsinstallationen är takbeklädnaden, är att produkten kan tillgodoräkna sig både värdet av sparad skifferbeklädnad (upp till 1.500 kr/m2) och av det estetiska värdet.

Benchmarking

Genomsnittskostnaden 2015 vanliga solcellsanläggningar varierade mellan 16,10 kr/Wp, för de mindre och ca 13,6 kr/kWp för de större. 

Därifrån borträknas omkostnaden för montering (1,80 kr/Wp) och offerering (0,80 kr/Wp) summa 2,6 kr/Wp eftersom detta ändå ingår i en skiffertaksentreprenad.

Lägg därtill det estetiska värdet av integreringen som antas vara ca 500 kr/m2.  Det kan t.ex. vara värdet av att kunna få bygglov för en planerad solcellsinstallation. Detta motsvarar 4,60 kr/Wp.

 • Vanlig solcellsanläggning monterat på existerande tak 13,60-16,10 kr/Wp
 • Frånräknat montering och offerering -2,6 kr/Wp
 • Antaget estetiskt värde av integreringen 4,60 kr/Wp

 

Takentreprenören skall således kunna erbjuda ett skiffertak som kan uppgraderas med soltakpannor för 15,60 - 18,10 kr/Wp + moms, beroende på anläggningens storlek.

 

 • FÖRDELAR
 • Takentreprenören kan erbjuda ett nytt skiffertak som uppgraderas med soltakpannor för 15,60 - 18,10 kr/Wp + moms
 • Aktiverade fält består av hållbart härdat glas med mörkgrå silkesmatt yta
 • Snygg materialintegrering ökar möjligheten för att få bygglov i vissa kommuner
 • Enkel montering eftersom format, läktavstånd och utseende är anpassat välkända skiffer produkter.